Informacja z otwarcia ofert

na zadanie pn.: ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą

 

 

        Zatwierdzono w dniu 15.07.2019 r.

        Andrzej Winnicki

        Centrum Usług Wspólnych w                 

        Choroszczy

 

                                                                      

 

 Znak: CUW.271.2.2019

Na podstawie art. 86 ust 5. ustawy informuję, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych”:

  1. kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi

- 300 747,80 zł (netto),

  1. firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
  • Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok,
  1. Ceny, termin wykonania, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1) Ceny:

  1. a) Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok,

      -  339 575,00 zł (netto)

  • Wiek taboru realizującego przewozy (średni):
  1. Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A, ul. Fabryczna 1 15-482 Białystok – 10 lat,

3) termin wykonania umowy: 01.09.2019 r – 30.06.2020 r.,

4) warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki - dyrektor CUW

Data wytworzenia: 2019-07-15

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-07-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-07-15