Formularz zgłoszenia opinii

Załącznik do uchwały Nr XXXI/249/10

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29.09.2010 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

Projekt uchwały w sprawie: ………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………

Nazwa organizacji wnoszącej opinię: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Choroszcz, dnia: …………………. ………………………………………….

Imię i nazwisko upoważnionego

przedstawiciela organizacji pozarządowej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2023-07-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-07-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-05-31