Zarządzenie 143/2016 z 23.06.2016 r.

Termin ważności strony 2016-06-30
Untitled

Zarządzenie Nr 143/2016

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2016 Burmistrza Choroszczy z dnia 03.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176) oraz §3 ust. 1 i §4 ust. 1 załącznika do uchwały Nr II/22/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 23 poz. 338), zarządzam, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 141/2016 Burmistrza Choroszczy z dnia 03.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona” zmienia się §2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie „Grzegorz Wacław Gereluk - członek - Rada Miejska w Choroszczy” oraz §2 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie „Jacek Karol Jaroszewicz - przewodniczący - Rada Miejska w Choroszczy”.

§2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 141/2016 Burmistrza Choroszczy z dnia 03.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Wspieranie rozwoju badmintona” pozostają bez zmian.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-23