Komunikat Burmistrza

Termin ważności strony 2016-02-03
zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłoszenia kandydatur na członka komisji konkursowej celem opiniowania złożonych ofert dot. realizacji zadania publicznego

Choroszcz,2016.01.25

Komunikat

Działając zgodnie z Uchwałą Nr XI/104/2015 z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r. Burmistrz Choroszczy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłoszenia kandydatur na członka komisji konkursowej celem opiniowania złożonych ofert dot. realizacji zadania publicznego w zakresie organizowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność informacyjną, usługową w miejscu zamieszkania tych osób oraz ich aktywizacja społeczna- na terenie miasta i gminy Choroszcz w okresie od 01 luty 2016r do 31 lipca 2016r. Zgłoszenia można dokonać do dnia do 01 lutego 2014r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 w godz. 730 — 1530.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Data modyfikacji: 2016-01-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-01-25