Kompetencje i obowiązki Dyrektora ZOSz w Choroszczy

Kompetencje i obowiązki Dyrektora ZOSz w Choroszczy

Kompetencje i obowiązki Dyrektora ZOSz w Choroszczy

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności i odpowiada za mienie Zespołu Obsługi Szkół. Obowiązki swoje i uprawnienia realizuje dostępnymi mu środkami i zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1/ ustalenie wewnętrznej pracy ZOS, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach

2/ podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych pracowników ZOS

3/ prowadzenie kontroli wewnętrznej

4/ ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnątrz ZOS z zapewnieniem sprawności ich obiegu

5/ zapewnienie pracownikom ZOS bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

6/ ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie na bazie posiadanych środków projektów planów finansowo - rzeczowych

7/ zapewnienie obsługi ekonomiczno - administracyjnej, finansowo - księgowej, kadrowej i organizacyjnej publicznych placówek oświatowych na terenie gminy Choroszcz.

3. Do zadań dyrektora ZOS w sprawach kadrowych należy:

1/ sprawowanie nadzoru nad dyscyplina pracy i przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów BHP i p.poż. , regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy

2/ ustalanie, zatwierdzanie i aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników

3/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników ZOS

4/ przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-07-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-07-30