Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania:

 • legitymacje szkolne

 • świadectwa

 1. Księga uczniów

 2. Księga ewidencji uczniów

 3. Księga absolwentów

 4. Księga inwentarzowa

 5. Księga materiałowa

 6. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

 7. Rejestr wydanych zaświadczeń

 8. Ewidencja wypadkowości

 9. Dziennik korespondencyjny

 10. Archiwum

Powyższe informacje, rejestry, ewidencje i archiwa dostępne są w kancelarii Zespołu Szkół w Choroszczy od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1200.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-07-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-07-17