Szkolny zestaw programów nauczania oraz wykaz podręczników wraz z numerami dopuszczenia 2015/2016

Szkolny zestaw programów nauczania

oraz wykaz podręczników wraz z numerami dopuszczenia

rok szkolny 2015/16

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną

27.05.2015r. i Radę Rodziców.

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy rok szkolny 2015/2016

Lp.

przedmiot

Nazwa programu

Numer szkolnego programu

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników

Autor i nazwa podręcznika

1. 1.

język polski

A.Brożek, A. Ciesielska, W. Głowacki, M. Pułka, D. Zych – klasa II i III, j.w. pod red. Macieja Schulza,

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum do podręcznika „Swoimi słowami” dla klas II,III, oraz do podręcznika „Opisać świat” do klasy I

Wyd. Nowa Era

G1/15/16

Maciej Szulc, Adam Brożek, Agnieszka Ciesielska, i in. “ Opisać świat” - podręcznik do język polski dla gimnazjum klasa 1, Nowa Era

79/4/2010

A. Brożek, A. Ciesielska, M. Pułka, D. Zych – „ Swoimi słowami” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkołą pisania, kl.2

79/5/2010

M. Szulc, A. Gorzałczyńska – Mróz, D. Koplińska – „Swoimi slowami” – podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami – kl.2, część 1

79/6/2010

M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz „Swoimi słowami”
Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 2, część 2

79/9/2011

Brożek, A. Ciesielska, M. Pułka, D. Zych – „Swoimi słowami”
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkołą pisania, klasa 3

79/7/2011

M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz - Swoimi słowami”
Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 3, część 1, Nowa Era

79/8/2011

M.Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz - „Swoimi słowami” Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 3, część 2

Wyd. Nowa Era

2. 2.

język angielski

Melanie Ellis, Marianna Niesobska - Program nauczania języka angielskiego.Kurs kontynuacyjny.
Wyd. OUP

G2/15/16

732/2/2015

Ben Wetz, Diana Pye, New English Plus cz.2, wyd. Oxford University Press

313/1/2011

Katherine & Steve Bilsborough - Voices 2,kl.2 podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wyd. MACMILLAN POLSKA.

313/2/2011

Katherine & Steve Bilsborough , Voices3, kl.2,3 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wyd. MACMILLAN POLSKA.

3.

język rosyjski

R. Broniarz – „Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs dla początkujących.”
Wyd. WSiP

G3/15/16

97/1/2009/2015

97/2/2010

97/3/2011

Beata Gawęcka-Ajchel - Echo 1. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących

wyd. WSiP

Beata Gawęcka-Ajchel - Echo 2. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących wyd. WSiP

Beata Gawęcka-Ajchel - Echo 3. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących wyd. WSiP

4.

język niemiecki

I. Nowicka, D. Wieruszewska - „Program nauczania języka niemieckiego dla klas I - III gimnazjum w kursie podstawowym.”

Wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN

G4/15/16

622/1/2012/2015

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak – „Kompass Neu 1” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 gimnazjum. PWN

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak – Kompass Neu 1. Książka ćwiczeń

51/2/2009

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak – „Kompass 2” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum. PWN

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak - Kompass 2. Książka ćwiczeń

51/3/2009

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak – „Kompass 3” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3 gimnazjum.

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak - Kompass 3. Książka ćwiczeń Wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN

5. 3.

historia

T. Kowalewska, T. Maćkowiak. „ Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii w klasach I – III”

Wyd. Nowa Era

G5/15/16

60/1/2011/z1

Stanisław Roszak -„Śladami przeszłości”. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum,

J. Durka, D. Hoszman, I. Janicka, M. Kruczek, M. Maculewicz, T. Maćkowski, M. Słowik, M. Wódkowski, Śladami przeszłości”. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy pierwszej gimnazjum

60/2/2010

Stanisław Roszak -„Śladami przeszłości”. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum,

J. Durka, D. Hoszman, I. Janicka, M. Kruczek, M. Maculewicz, T. Maćkowski, M. Słowik, M. Wódkowski, Śladami przeszłości”. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy drugiej gimnazjum

60/3/2011

Stanisław Roszak -„Śladami przeszłości”. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum,

J. Durka, D. Hoszman, I. Janicka, M. Kruczek, M. Maculewicz, T. Maćkowski, M. Słowik, M. Wódkowski, Śladami przeszłości”. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy trzeciej gimnazjum

Wyd. Nowa Era

6.

wiedza o społeczeństwie

T. Kowalewska, „Dziś i jutro” Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach gimnazjum I-III

G6/15/16

77/1/2009

77/2/2010

I.Janicka, A. Kulia, T. Maćkowski „ Dziś i jutro”. Podręcznik z ćwiczeniami cz.1-kl.2

I.Janicka, A. Kulia, T. Maćkowski „ Dziś i jutro”. Podręcznik z ćwiczeniami cz.2-kl.3

6.

plastyka

M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak – „ Sztuka tworzenia” Program nauczania plastyki w gimnazjum

G7/15/16

-

-

7

zajęcia artystyczne

A.Przybyszewska-Pietrasiak, „Architektura- Zajęcia artystyczne w gimnazjum”. Dla klas 2

B. Mikulik „Sztuka w życiu- życie w sztuce” Dla klas 3

G8/15/16

G9/15/16

-

-

8.

muzyka

T. Wójcik – Program nauczania muzyki w gimnazjum- Muzyczny Świat.

G10/15/16

-

-

9.

biologia

A. Zadziennicka – Program nauczania biologii dla gimnazjum – Puls życia

Wyd. Nowa Era Wyd. Nowa Era

G11/15/16

58/1/2009/2015

58/2/2009

58/3/2010

Jefimar M., Sęktas M. - Puls życia . Podręcznik do biologii dla gimnazjum. Część 1,2,3

E. Mazurek, J. i J. Pawłowscy, A. Zdziennicka - „Puls życia” zeszyt

ćwiczeń, część 1, 2,3

Wyd. Nowa Era

10.

geografia

J.Kop, M.Kucharska, A.Witek, ,Świat bez tajemnic, Program nauczania geografii w gimnazjum

Wyd .Nowa Era

G12/15/16

7/1/2009

J.Kop, M.Kucharska, A.Witek, ,Świat bez tajemnic ,klasa1, Nowa Era

J.Kop, M.Kucharska, A.Witek, ,Świat bez tajemnic, klasa2, Nowa Era

7/2/2009

D. Szczypiński, M. Wójtowicz – „Planeta Nowa 2”. Podręcznik do geografii dla gimnazjum.

E. Ćwiklińska, A. Wawrzkowicz – „Planeta 2 Nowa – zeszyt ćwiczeń” kl. 2, Nowa Era

7/3/2010

D. Szczypiński, M. Wójtowicz – „Planeta Nowa 3”. Podręcznik do geografii dla gimnazjum.

E. Ćwiklińska, A. Wawrzkowicz – „Planeta 3 Nowa – zeszyt ćwiczeń” kl. 3 Wyd. Nowa Era.

Gimnazjalny atlas geograficzny. Wyd. PPWK

11.

matematyka

M. Jucewicz, M.Karpiński, J. Lech - „Matematyka z plusem- program nauczania matematyki dla III etapu edukacyjnego”;

Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

G13/15/16

168/1/2015/z1

Pod red. M.Dobrowolskiej, Matematyka z plusem. Klasa I, II,III

M.Braun, J.Lech, Zbiór zadań matematyka

Wyd. GWO

12.

fizyka

T.Kulawiak, G.Francuz-Ornat, Spotkanie z fizyką, Program nauczania fizyki w gimnazjum.

G14/15/16

11/1/2009/2015

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny-Różańska, Spotkania z fizyką Część I

11/2/2010

11/3/2010

„Świat fizyki” Podręcznik pod red. Barbary Sagnowskiej

wyd. ZamKor. Część II, III

13.

informatyka

J. Pańczyk – Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Wyd. HELION

G15/15/16

-

-

14.

chemia

T. Kulawik, M. Litwin – Program nauczania chemii w gimnazjum.

Wyd. Nowa Era

G16/15/16

49/1/2009/2014

49/2/2009

49/3/2010

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M. - Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1, 2, 3

D. Babczonek-Wróbel, T. Kulawik, M. Litwin - „Chemia Nowej Ery” - zeszyt ćwiczeń cz. 1,2,3 Wyd. Nowa Era

15.

religia

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach „Pójść za Jezusem Chrystusem”

G17/15/16

-

-

16.

wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak, Janusz Janota, „Koncepcja edukacji fizycznej, zdrowie-sport-rekreacja”

G18/15/16

-

-

17.

zajęcia techniczne

U. Białka – Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum

Wyd. OPERON

G19/15/16

-

-

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król – „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla kl. I-III gimnazjum.

Wyd. Rubikon

G20/15/16

-

-

19.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma „Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa”

G21/14/15

-

-

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Małyszko

Wprowadzający: Danuta Małyszko

Data modyfikacji: 2016-01-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-01-13