INFORMACJE OGÓLNE, DANE KONTAKTOWE

UCHWAŁA NR XXIV/239/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Choroszcz,
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.


Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz, na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1, 16-070
Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 26a, 16-070 Choroszcz;
2) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, Kruszewo 62, 16-070 Choroszcz;
3) Szkoła Podstawowa w Złotorii, Złotoria 159a, 16-070 Choroszcz.
2. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz,
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) obwód Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1, 16-
070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 26a, 16-070 Choroszcz obejmuje: miasto Choroszcz,
miejscowości: Dzikie, Dzikie–Kolonia, Łyski, Porosły, Porosły-Kolonia, Ruszczany, Żółtki, Żółtki
Kolonia, Kościuki, Zaczerlany, Mińce, Barszczewo, Gajowniki, Jeroniki, Klepacze, Turczyn, Oliszki,
Krupniki, Czaplino, Ogrodniki, Sienkiewicze, Rogowo, Rogowo-Kolonia, Rogowo-Majątek, Pańki,
Rogówek;
2) obwód Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, Kruszewo 62, 16-070
Choroszcz obejmuje miejscowości: Kruszewo, Izbiszcze, Śliwno, Konowały;
3) obwód Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16-070 Choroszcz obejmuje miejscowości: Złotoria,
Babino.


§ 2. 1. Określa się plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Choroszcz (klas drugich i trzecich dotychczasowych publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 oraz
klas trzecich dotychczasowych publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019) prowadzonych
w ośmioletnich szkołach podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: klasy
Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy prowadzi Szkoła
Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 1, 16-070 Choroszcz, ul.
Powstania Styczniowego 26 a, 16-070 Choroszcz.
2. Określa się granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach
podstawowych publicznych prowadzonych przez Gminę Choroszcz, na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r.: obwód klas Publicznego Gimnazjum im Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26a, prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1, 16-070 Choroszcz ul. Powstania Styczniowego
26a, 16-070 Choroszcz obejmuje: miasto Choroszcz, miejscowości: Dzikie, Dzikie–Kolonia, Łyski, Porosły,
Porosły-Kolonia, Ruszczany, Żółtki, Żółtki-Kolonia, Kościuki, Zaczerlany, Mińce, Barszczewo, Gajowniki,
Jeroniki, Klepacze, Oliszki, Krupniki, Turczyn, Czaplino, Ogrodniki, Sienkiewicze, Kruszewo, Konowały,
Śliwno, Izbiszcze, Rogowo, Rogowo-Kolonia, Rogowo-Majątek, Pańki, Rogówek, Złotoria, Babino.


§ 3. 1. Określa się projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Choroszcz od dnia 1 września 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1, 16-070
Choroszcz; ul. Powstania Styczniowego 26a, 16-070 Choroszcz;

2) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, Kruszewo 62, 16-070 Choroszcz;
3) Szkoła Podstawowa w Złotorii, Złotoria 159a, 16-070 Choroszcz.
2. Określa się projekt granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Choroszcz od dnia 1 września 2019 r.:
1) obwód Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1, 16-
070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 26a, 16-070 Choroszcz obejmuje: miasto Choroszcz,
miejscowości: Dzikie, Dzikie–Kolonia, Łyski, Porosły, Porosły-Kolonia, Ruszczany, Żółtki, Żółtki
Kolonia, Kościuki, Zaczerlany, Mińce, Barszczewo, Gajowniki, Jeroniki, Klepacze, Turczyn, Oliszki,
Krupniki, Czaplino, Ogrodniki, Sienkiewicze, Rogowo, Rogowo-Kolonia, Rogowo-Majątek, Pańki,
Rogówek;
2) obwód Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, Kruszewo 62, 16-070
Choroszcz obejmuje miejscowości: Kruszewo, Izbiszcze, Śliwno, Konowały;
3) obwód Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16-070 Choroszcz obejmuje miejscowości: Złotoria,
Babino.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy
mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-10-19