Prawne podstawy działania

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy realizuje zadania
m. in. w oparciu o następujące akty prawne:

 

Ustawa o pomocy społecznej:

-        Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.)

-        Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1406)

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych:

-        ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.)

 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

-        Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)

-        Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015r., poz. 2229)

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

-        Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195 z późn. zm.)

 

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny:

-        Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016r., poz. 785 z późn. zm.)

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

-        ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

-        Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.),

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

-        Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r., poz. 1860).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Klimaszewska

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-04-20

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2014-01-10