Zarządzenie Nr 5/2003

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy z dnia 09.05.2003r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2003

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2003

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

z dnia 09.05.2003r.

w sprawie ustalenia stopnia ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika socjalnego

Na podstawie art. 226 Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U Nr 96 poz. 394) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr 146 poz. 973)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Ustala się stopień ryzyka zawodowego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2003

w sprawie ustalenia stopnia ryzyka zawodowego

na stanowisku pracownika socjalnego

Ryzyko zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Czynności

Zagrożenia

Środki ochronne

Ryzyko

Pracownik

Socjalny

1. Zmienne warunki atmosferyczne mogące

powodować przeziębienie, choroby górnych dróg oddechowych - dot. pracy w terenie

2. Pogryzienie przez zwierzęta może być przyczyną zranień, zagrożenie wścieklizną - dot. pracy w terenie

3. Kontakt z osobami chorymi może spowodować zarażenie chorobami zakaźnymi

4. Uszkodzenie ciała spowodowane upadkami, kontaktem z osobami nadużywającymi alkoholu i środków odużąjących

5.Stres spowodowany stałym kontaktem z patologią społeczną,

wypalenie zawodowe

wydanie odzieży roboczej i ochronnej

środki odstraszające i zachowanie ostrożności

szczepienia ochronne,

zachowanie ostrożności poprzez stosowanie ochrony osobistej

zachowanie ostrożności

małe

małe

duże

duże

duże

Pracownicy

Biurowi

praca z komputerem

praca przy kserokopiarkach

6. Upadek ze schodów i stopni.

7. poparzenie gorącą wodą

8. Porażenie prądem przy używaniu urządzeń elektrycznych

9.Stres - spowodowany bezpośrednim kontaktem z interesantami , złą atmosferą między współpracownikami powodującymi : choroby serca, układu pokarmowego, nadciśnienie, osłabienie systemu immunologicznego i astma.

10. Zagrożenie dla wzroku; nadmierne zmęczenie wzroku objawiające się pieczeniem oczu, łzawieniem lub przejściowym osłabieniem widzenia, podwójnym widzeniu, migotaniem. Dolegliwościom tym zazwyczaj towarzyszy zazwyczaj ból głowy.

11. Zagrożenie dla układu mięśniowo- szkieletowego spowodowanego nieruchomą, wymuszoną pozycją ciała- objawy: bóle pleców, szyi rąk a także sztywność , drętwienie lub drżenie mięśni.

Zła pozycja ciała powoduje: skrzywienie kręgosłupa w okolicy szyjnej oraz w okolicy piersiowej

12. upośledzenie czynności oddechowych, wzrost infekcji układu oddechowego powodujące ataki astmy oraz przyczynia się do powstawania uczuleń

13.Wdychanie ozonu-zapach nieprzyjemny dla pracownika

14.Zagrożenie dla

oczu- zjawisko olśnienia

oznakowanie schodów i stopni

zachowanie należytej ostrożności

używanie urządzeń zgodnie z instrukcją z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych

sprawiedliwy podział pracy, wyeliminowanie rywalizacji i dążenie do solidarności w zespole.

zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok-zlecenie lekarza.

Wymiana oświetlenia na bardziej nowoczesne nie powodujące olśnienia.

Zmiana starych monitorów na nowe z odpowiednią jaskrawością obrazu.

Zamontowanie w oknach żaluzji korygujące nadmiar oświetlenia słonecznego

Zapewnienie pracownikom bezpłatnych badań lekarskich wzroku.

projektowanie nowych stanowisk komputerowych zgodnie z zasadą ergonomii i z indywidualnymi potrzebami pracownika- odpowiednie ustawienie monitora i klawiatury, zapewnienie pracownikom odpowiednich siedzisk przy pracy - krzesła obrotowe , regulowane oparcia i wysokość powodujące mniejsze obciążenie dla kręgosłupa. Wprowadzenie 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze.

zapewnienie intensywnej wymiany powietrza

częste wietrzenie pomieszczenia

wykonywanie odbitek przy zamkniętej pokrywie

możliwe

możliwe

możliwe

możliwe

duże

duże

małe

niewielkie

niewielkie

Przyjęto do wiadomości przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

  1. Barbara Kossowska

  2. Czesława Lewonowska

  3. Danuta Kalinowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-07-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-07-17