Zarządzenie 334/2018 z 27.06.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz

Załącznik do Zarządzenia nr 334 /2018

Burmistrza Choroszczy

z dnia 27.06.2018r.

 

WYKAZ  Nr  1 /2018

 

Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)

 

 

 

LP.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

PRZEZNACZENIE

CENA NIERUCHO-MOŚCI

NETTO

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY

 

UWAGI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

1.

 

Działka o nr geod 505/8

o pow. 0,1190ha,

w obrębie 10 - Klepacze

ulica Niewodnicka

 

KW

BI1B/00075372/2

 

Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt zwarty, zbliżony do trapezu, zachwaszczona.

Działka przylega do drogi Klepacze- Niewodnica Kościelna o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej sanitarnej i telekomunikacyjnej.

Grunt niezagospodarowany, niewyrównany, wyrobisko po byłej kopalni piasku, zasypane ziemią.                 W przypadku posadowienia obiektu budowlanego należy wykonać badania geologiczne.

 

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

tj. do zabudowy budynkami wolnostojącymi albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, parterowe lub jednopiętrowe

 

166 600,-

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

2.

 

Działka o nr geod.354/38

o pow. 0,0786ha, 

w obrębie 31-

miasto Choroszcz

 

 

KW

BI1B/00161574/8

 

Nieruchomość niezabudowana.

Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo – wschodnim.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków

„Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

78 600,-

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

3.

 

Działka o nr geod. 354/39

o pow. 0,0735ha,

w obrębie 31 –

miasto Choroszcz

 

KW

 BI1B/00161574/8

 

Nieruchomość niezabudowana.

Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo – wschodnim.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

 

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków

„Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

73 500,-

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

4.

 

Działka o nr geod. 354/40 o pow. 0,0735ha,

w obrębie 31 –

 miasto Choroszcz

 

KW

BI1B/00161574/8

 

Nieruchomość niezabudowana.

Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo – wschodnim.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków

„Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

73 500,-

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

5.

 

Działka o nr geod. 354/41 o pow. 0,0735ha,

w obrębie 31 –

 miasto Choroszcz

 

KW

BI1B/00161574/8

 

Nieruchomość niezabudowana.

Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami. położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo – wschodnim.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków

„Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

73 500,-

 

 

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

6.

 

Działka o nr geod.354/42

o pow. 0,0735ha,

w obręb 31-

miasto Choroszcz

 

KW

BI1B/00161574/8

 

Nieruchomość niezabudowana.

Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo – wschodnim.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków

„Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

73 500,-

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

7.

 

Działka o nr geod. 354/45 o pow. 0,0930ha,

w obrębie 31 –

miasto Choroszcz

 

KW

BI1B/00161574/8

 

Nieruchomość niezabudowana.

Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami. położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo – wschodnim.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków

„Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

93 000,-

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

8.

 

Działka o nr geod. 354/46 o pow. 0,0843ha,

w obrębie 31 –

miasto Choroszcz

 

KW

BI1B/00161574/8

 

 

Nieruchomość niezabudowana.

Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo – wschodnim.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków

„Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

84 300,-

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.  zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

9.

 

Działka o nr geod. 354/47 o pow. 0,0847ha,

w obrębie 31 –

miasto Choroszcz

 

KW

BI1B/00161574/8

 

Nieruchomość niezabudowana.

Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo – wschodnim.

Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków

„Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

84 700,-

 

Zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

 

Choroszcz 27.06.2018r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2018-06-27

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-06-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-06-27