Zarządzenie 545/2023 z 06.12.2023 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Choroszczy Nr 544/2023 z dnia 05 grudnia 2023 roku i ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Zarządzenie Nr 545/2023

Burmistrza Choroszczy

z dnia 06 grudnia 2023 roku

 

 

w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Choroszczy Nr 544/2023 z dnia 05 grudnia 2023 roku i ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r., poz.1510) zarządzam co następuje:

 §1

Uchylam zarządzenie Burmistrza Choroszczy Nr 544/2023 z dnia 05 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§2

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy w dniu 08 stycznia 2024 roku za święto 06 stycznia 2024 roku wypadające w sobotę.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2023-12-06

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-12-06