Zarządzenie 448/2023 z 27.01.2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

Zarządzenie nr 448/2023

Burmistrza Choroszczy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8  i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1,  w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 §1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas
I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz
– załącznik Nr 1.

 §2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

 §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 448/2023

                                                                                               Burmistrza Choroszczy z dnia  27 stycznia 2023 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas
I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka

od 06.03.2023 r.

do 17.03.2023 r.

------------

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20.03.2023 r.

do 04.04.2023 r.

od 12.06.2023 r.

do 16.06.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

do 27.04.2023 r.

do 22.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 28.04.2023 r.

do godz.12.00

do 23.06.2023 r.

do godz.12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w postaci pisemnego oświadczenia.

do 11.05.2023 r.

do 29.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 12.05.2023 r.

do godz. 12.00

do 30.06.2023 r.

do godz.12.00

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Choroszczy - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2023-01-27

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-01-27

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-01-27