Strona utworzona 2015-06-16

1/14-18

1/2014 09.12.2014r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

2/14-18

2/2014 10.12.2014

Powołania Zastępcy Burmistrza Choroszczy,

3/14-18

3/2014 10.12.2014

Zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie,

4/14-18

4/2014 12.12.2014

Powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy

5/14-18

5/2014 12.12.2014

Powierzenia prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Choroszczy przez Sekretarza Gminy

6/14-18

6/2014 16.12.2014

Zmian w budżecie na 2014 rok

7/14-18

7/2014 19.12.2014

Wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego w przypadku ich nieobecności

8/14-18

8/2014 19.12.2014

Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

9/14-18

9/2014 30.12.2014

Inwentaryzacji kasy

10/14-18

10/2014 30.12.2014

Przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Choroszcz na lata 2014-2016

11/14-18

11/2014 30.12.2014

Zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy

12/14-18

12/2014 31.12.2014

Zmian w budżecie na 2014 r.

13/14-18

13/2014 31.12.2014

Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-06-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-06-16