Zarządzenie Nr 270/2013 w sprawie inwentaryzacji kasy

Zarządzenie Nr 270/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 27.12.2013 r.

w sprawie inwentaryzacji kasy

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r Nr 76, poz.694 ze zm.) oraz § 7 ust.2 instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzam co następuje:

§ 1

Celem dokonania spisu stanu kasy na dzień 31 grudnia 2013 roku, powołuję zespół spisowy w składzie:

1. Alina Zinówko

2. Ewa Waszczuk

3. Monika Krawczuk

§ 2

Termin zakończenia prac wyszczególnionych w § 1 ustalam na dzień 31 grudnia 2013 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-12-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-12-31