Zarządzenie Nr 268/2013 w sprawie znmian w budżecie na 2013 r.

Zarządzenie Nr 268/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 16.12.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 12 Uchwały Nr XIV/145/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów — 35 998 250 zł, w tym:

dochody bieżące — 31 256 365 zł,

dochody majątkowe — 4 741 885 zł

- plan wydatków — 35 899 315 zł, w tym:

wydatki bieżące — 29 807 960 zł,

wydatki majątkowe — 6 091 355 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-12-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-12-20