Zarządzenie 266/2013

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.

Zarządzenie Nr 266/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalić:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022 w formie projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-11-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-11-15