Zarządzenie Nr 93/2011

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2011

Burmistrza Choroszczy

z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów — urzędnika wyborczego.

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§1. Ustanawiam Pana Mirosława Zalewskiego pełniącego funkcję Zastępcy Burmistrza Choroszczy — Pełnomocnikiem do Spraw Wyborów — Urzędnikiem Wyborczym dla Gminy Choroszcz.

§2. 1. Zakres zadań i uprawnień Pełnomocnika do Spraw Wyborów określa porozumienie w sprawie współdziałania Urzędnika Wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie.

2. Niniejsze ustanowienie Urzędnika Wyborczego ma zastosowanie do wykonywania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu i Senatu RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referendach.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-12-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-12-13