Zarządzenie Nr 90/2011

Termin ważności strony 2012-07-17
w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2011/2012

ZARZĄDZENIE Nr 90/2011

Burmistrza Choroszczy

z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2011/2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej
w Choroszczy Nr IV/49/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
, zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się ilość i wysokość stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2011/2012
w następujący sposób:

1. ilość stypendiów — 6

2. wysokość stypendium od 01 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. — 200 zł miesięcznie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-07-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-12-08