Zarządzenie Nr 66/07

ZARZĄDZENIE Nr.66/07

Burmistrza Choroszczy

Z dnia 21 grudnia 2007 r.

W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie pożarniczym.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 ze zmianami)

§ 1

Ustala się na podstawie rzeczywistego zużycia, norm fabrycznych oraz Zarządzenia Nr.1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006r w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Nr.1 z dnia 31 lipca 2006r) normy zużycia paliwa dla samochodu

ratowniczo- gaśniczego STAR I.80 Nr.rej. BIA 2L30 stanowiącego własność Gminy użytkowanego przez OSP w Choroszczy podane poniżej:

1. Zużycie paliwa na 100 km. – 28,4 litrów

2. Praca silnika na postoju - 0,14 litra/1 min.

3. 1 minuta pracy autopompy - 03-04 litra/min.

4 1 kontrolny rozruch - 04 litra/min.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 11.10.2007r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-21