Zarządzenie Nr 60/07

Zarządzenie Nr 60/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej jednostki, w tym:

1) zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego, w tym podpisywania umów na wykonywanie usług i porozumień,

2) składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym pozostającym na stanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) zawierania umów w zakresie ubezpieczenia mienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Dokonywanie czynności przekraczających zakres upoważnienia wymaga zgody Burmistrza Choroszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-11-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-11-23