Zarządzenie Nr 58/07

ZARZĄDZENIE NR 58/2007

BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 13 listopada 2007 r.

W sprawie ustalenia terminu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ogrodniki Barszczewskie oraz powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji.

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Ogrodniki Barszczewskie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 115 poz. 1044) oraz § 7 załącznika do tej uchwały

zarządzam co następuje:

§1

Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji na zebraniu wiejskim z mieszkańcami miejscowości Ogrodniki Barszczewskie w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości z nazwy Ogrodniki Barszczewskie na nazwę Ogrodniki na dzień 16 listopada 2007 r. o godz. 10ºº.

§ 2

Ustala się skład osobowy komisji do przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1:

1) Krzysztof Mogielnicki – przewodniczący komisji

2) Adam Skoblewski członek komisji

3) Waldemar Wasilewski członek komisji

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącym komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2007-11-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-11-13