Zarządzenie Nr 57/07

Zarządzenie Nr 57/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998roku Nr 21, poz.94 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy w dniu 24 grudnia 2007 roku za ekwiwalentnym jego odpracowaniem dnia 15 grudnia 2007 roku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Stępień

Wprowadzający: Dorota Stępień

Data modyfikacji: 2007-11-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-11-12