Zarządzenie Nr 49/07 i 50/07

ZARZĄDZENIE

Nr 50 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 01 października 2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej
w Choroszczy stanowiącej własność Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz §3 ust. 2 i §5 ust. 1 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz
(Dz. Urz . Woj. Podl. Nr 102 poz. 871) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Klepacze
o nr geod. 255/74 o pow. 0,0066ha za cenę 7 794,58zł.

§ 2

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE

Nr 49 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 01 października 2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej
w Choroszczy stanowiącej własność Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz §3 ust. 2 i §5 ust. 1 uchwały Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz
(Dz. Urz . Woj. Podl. Nr 102 poz. 871) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych) w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Choroszcz
o nr geod. 687/33 o pow. 0,0305ha za cenę 22 042,96zł.

§ 2

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2007-10-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-10-02