Zarządzenie Nr 45/07

ZARZĄDZENIE Nr 45 /2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/03 Burmistrza Choroszczy z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego w przypadku ich nieobecności

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2708, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Paragraf 1 pkt. 2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Szkoła Podstawowa w Rogowie – Marta Kociakowska”,

„4. Szkoła Podstawowa w Barszczewie – Elżbieta Sokół”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 3 września 2007r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-09-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-09-19