Zarządzenie Nr 38/07

Zarządzenie Nr 38/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.08.2007 r.

w sprawie wprowadzenia pogotowia kasowego.

Na podstawie ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694 z późn. zmianami ) zarządzam:

§ 1

Wprowadzić pogotowie kasowe w wysokości 1 000 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 września 2007 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2007-09-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-09-07