Zarządzenie Nr 36/07

ZARZĄDZENIE Nr 36/07

Burmistrza Choroszczy

Z dnia 28 sierpnia 2007 r.

W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 ze zmianami)

§ 1

Ustala się maksymalną normę zużycia paliwa w wysokości 9,5 litrów na 100 km.

przebiegu samochodu służbowego SKODA Fabia Nr.Rej. BIA 1F25 stanowiącego własność Urzędu Miejskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 18.06.2007 roku.

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-08-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-08-28