Zarządzenie Nr 33/07

ZARZĄDZENIE NR 33/2007

BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 17 lipca 2007 r.

W sprawie ustalenia terminu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Porosły oraz powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji.

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 115 poz. 1043) oraz § 7 załącznika do tej uchwały

zarządzam co następuje:

§1

Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji na zebraniach wiejskich z mieszkańcami miejscowości Porosły w przedmiocie ustalenia nazwy i rodzaju miejscowości Porosły – Kolonia, rodzaj wieś, w sołectwie Porosły na dzień 21 lipca 2007 r. o godz. 18 °°, w sołectwie Porosły – Kolonia na dzień 22 lipca 2007 r. o godz. 16°°.

§ 2

Ustala się skład osobowy komisji do przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1:

Sołectwo Porosły:

1) Krzysztof Mogielnicki – przewodniczący komisji

2) Rafał Łada - członek komisji

3) Lucyna Białowieżec – członek komisji

Sołectwo Porosły – Kolonia:

1) Krzysztof Mogielnicki – przewodniczący komisji

2) Rafał Łada - członek komisji

3) Lucyna Białowieżec – członek komisji

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącym komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2007-07-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-07-17