Zarządzenie Nr 2/07

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 2 /07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej działającej przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy

Na podstawie § 7 Instrukcji Inwentaryzacyjnej ustalonej zarządzeniem wewnętrznym nr 6/96 Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz z dnia 15 października 1996 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję na stanowisko Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej działającej przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy Pana Krzysztofa Wiszowatego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tutejszego Urzędu .

§ 2

Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr 5/2000 Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy Choroszcz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2007-01-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-01-30