Zarządzenie Nr 15/07

ZARZĄDZENIE Nr 15/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23.03.2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg nr B.III.341/3/2007 na modernizację kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 i 21ustawy z dni 29 stycznia 2004 – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) i §1 Zarządzenia nr 4/06 z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy, zmienionego Zarządzeniem nr 14/07 z dnia 21.03.2007 , zarządzam co następuje:

§1

Celem wyłonienia najlepszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy – otwarcie ofert o godz. 1300 w dniu 03.04.2007r (ogłoszenie w BZP nr 30 poz. 11861 z dnia 07.02.2007r.), powołuję komisję przetargową do w/w przetargu w składzie:

  1. Roman Kuźmicki – przewodniczący komisji przetargowej
  2. Jakub Homenda – sekretarz komisji przetargowej
  3. Grzegorz Buczkowski – członek komisji przetargowej
  4. Andrzej Mironiuk – członek komisji przetargowej
  5. Artur Bergiel – członek komisji przetargowej

§2

Zarządzam pierwsze spotkanie członków komisji przetargowej na godz. 1200 w dniu 29.03.2007r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji przetargowej – Romanowi Kuźmickiemu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-10