Zarządzenie Nr 14/07

Zarządzenie nr 14/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 21.03.2007 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy

Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

§ 1 Zarządzenia nr 4/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1 Powołuje się Komisje przetargową przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy, do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych przez Burmistrza Choroszczy w składzie:

  1. Roman Kuźmicki – UM Choroszcz - Przewodniczący Komisji
  2. Andrzej Mironiuk – UM Choroszcz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Artur Bergiel - UM Choroszcz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  4. Andrzej Winnicki - UM Choroszcz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  5. Jakub Homenda – UM Choroszcz - Sekretarz Komisji
  6. Janina Roszkowska – Zastępca Sekretarza Komisji
  7. Krzysztof Wiszowaty – UM Choroszcz - członek Komisji
  8. Edward Dakowicz - UM Choroszcz - członek Komisji
  9. Katarzyna Ostrowska - UM Choroszcz - członek Komisji
  10. Grzegorz Buczkowski – ZECWiKw Choroszczy sp. z o.o. – w zakresie przetargów związanych z ZECWiKw Choroszczy sp. z o.o.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2007-04-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-10