Zarządzenie 25/07

ZARZĄDZENIE Nr 25/2007

Burmistrza Choroszczy

z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 36a ust. 1 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2708, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273) oraz opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2007 r., zarządzam, co następuje:

§1. Powierza się Pani Joannie Marii Zawadzkiej stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy na okres od dnia 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2007-05-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-05-25