Uchwały z III Sesji - 21.12.2018 r.

  1. Nr III/22/2018 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2019(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019, poz. 1329)
  2. Nr III/23/2018 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
  3. Nr III/24/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2018.5418)
  4. Nr III/25/2018 - w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Choroszcz w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2018.5419)
  5. Nr III/26/2018 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  6. Nr III/27/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2019
  7. Nr III/28/2018 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz na lata 2019-2021
  8. Nr III/29/2018 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2018.5420)
  9. Nr III/30/2018 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2018.5421)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2018-12-21

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-03-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-12-28