Uchwały z XXII Sesji - 31.05.2021 r.

  1. Nr XXII/249/2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2367)
  2. Nr XXII/250/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację Programu Profilaktycznego „Zdrowy rozwój - dobry start”,
  3. Nr XXII/251/2021 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2308)
  4. Nr XXII/252/2021 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz formie i miejscu składania deklaracji(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2309)
  5. Nr XXII/253/2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania boisk sportowych będących własnością gminy Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 2310)
  6. Nr XXII/254/2021 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne,
  7. Nr XXII/255/2021 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Porosły (rejon ulic Wierzbowej i Szumiących Traw).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2021-05-31

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-06-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-06-02