Uchwały z XXI Sesji - 16.04.2021 r.

 1. XXI/234/2021- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021 (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 1712)
 2. XXI/235/2021- w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029
 3. XXI/236/2021- w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2021 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1689)
 4. XXI/237/2021- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1690)
 5. XXI/238/2021- w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz formie i miejscu składania deklaracji(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1691)
 6. XXI/239/2021- w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1692)
 7. XXI/240/2021- w sprawie powierzenia Burmistrzowi Choroszczy uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1693)
 8. XXI/241/2021- w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1694)
 9. XXI/242/2021- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszczany(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1695)
 10. XXI/243/2021- w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Porosły(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1708)
 11. XXI/244/2021- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porosły-Kolonia(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1696)
 12. XXI/245/2021- w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Choroszcz"
 13. XXI/246/2021- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 14. XXI/247/2021-  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy
 15. XXI/248/2021- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2021-04-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-10-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-04-20