Uchwały z XX Sesji - 26.02.2021 r.

 

 1. Nr XX/216/2021 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1008)
 2. Nr XX/217/2021 - w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029,
 3. Nr XX/218/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)”,
 4. Nr XX/219/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”,
 5. Nr XX/220/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (Gmina Choroszcz)”,
 6. Nr XX/221/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki,
 7. Nr XX/222/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki (Gmina Choroszcz)”,
 8. Nr XX/223/2021 - w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Gminy Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 965)
 9. Nr XX/224/2021 - w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 966)
 10. Nr XX/225/2021 - w sprawie zwrotu części opłaty za rok 2021 oraz zwolnienia z drugiej raty płatnej do 31 maja 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 967)
 11. Nr XX/226/2021 - w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania prawa do okresowych stypendiów artystycznych, ich rodzajów i wysokości oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki artystyczne(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 968)
 12. Nr XX/227/2021 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 969)
 13. Nr XX/228/2021 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gmin Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 970)
 14. Nr XX/229/2021 – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące odnowie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 971)
 15. Nr XX/230/2021 - w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 972)
 16. Nr XX/231/2021 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 973)
 17. Nr XX/232/2021 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy i utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Choroszcz i nadania statutu,
 18. Nr XX/233/2021 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 974)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2021-02-26

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-03-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-03-02