Uchwały z XVIII Sesji - 29.10.2020 r.

1) Nr XVIII/195/2020 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020r. , poz. 4577)

2) Nr XVIII/196/2020 - w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027

3) Nr XVIII/197/2020 - w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Choroszczy (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020r. poz. 4565)

4) Nr XVIII/198/2020 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Porosły (rejon ulic Wierzbowej i Szumiących Traw)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2020-10-29

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-11-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-10-30