Uchwały z XIV Sesji - 09.04.2020 r.

 1. Uchwała Nr XIV/145/2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2020 (Dziennik Urzędowy Woj.Podlaskiego z 2020r. poz. 2042)
 2. Uchwała Nr XIV/146/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027
 3. Uchwała Nr XIV/147/2020 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/205/09 Rady miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz.1994)
 4. Uchwała Nr XIV/148/2020 - w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1995)
 5. Uchwała Nr XIV/149/2020 - w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r.poz. 1996)
 6. Uchwała Nr XIV/150/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi
 7. Uchwała Nr XIV/151/2020 - w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wartości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych(Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1997)
 8. Uchwała Nr XIV/152/2020 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz.1998)
 9. Uchwała Nr XIV/153/2020 – w sprawie rozpatrzenia wniosku o anulowanie Uchwały Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z 21 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalenie stawki opłaty oraz ustalenie stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 10. Uchwała Nr XIV/154/2020 – rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z 21 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalenie stawki opłaty oraz ustalenie stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 11. Uchwała Nr XIV/155/2020 - rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z 21 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalenie stawki opłaty oraz ustalenie stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 12. Uchwała Nr XIV/156/2020 - w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi….
 13. Uchwała Nr XIV/157/2020 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/191/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Woj.Podlaskiego z 2020 r. poz. 1999)
 14. Uchwała Nr XIV/158/2020 - w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy
 15. Uchwała Nr XIV/159/2020 - w sprawie nadania nazw ulic w obrębie miasta Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 2000)
 16. Uchwała Nr XIV/160/2020 - w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2020-04-09

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-04-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-04-10