Uchwały z LV Sesji - 26.04.2024 r.

  1. Nr LV/518/2024 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok
  2. Nr LV/519/2024 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028
  3. Nr LV/520/2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na 2025 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki-Kolonia (Gm. Choroszcz)”
  4. Nr LV/521/2024 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2024, poz. 2312)
  5. Nr LV/522/2024 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2024, poz. 2313)
  6. Nr LV/523/2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Choroszcz
  7. Nr LV/524/2024 - w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2024-04-26

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-05-07

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-05-06