Uchwały z XXII Sesji - 30.12.2013 r.

1. Nr XXII/207/2013 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

2. Nr XXII/208/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

3. Nr XXII/209/2013 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014 — 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022.

4. Nr XXII/210/2013 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2014.

5. Nr XXII/211/2013 - w sprawie przejęcia przez Gminę Choroszcz zimowego utrzymania dróg powiatowych.

6. Nr XXII/212/2013 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu

7. Nr XXII/213/2013 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

8. Nr XXII/214/2013 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9. Nr XXII/215/2013 - w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

10. Nr XXII/216/2013 - w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2014.

11. Nr XXII/217/2013 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2014.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2014-01-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-01-02