Uchwały z XX Sesji - 30.09.2013 r. cz.II

8) Uchwała Nr XX/189/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny,

9) Uchwała Nr XX/190/2013 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji,

10) Uchwała Nr XX/191/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11) Uchwała Nr XX/192/2013 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Choroszcz, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

12) Uchwała Nr XX/193/2013 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

13) Uchwała Nr XX/194/2013 - w sprawie nadania nazwy placu,

14) Uchwała Nr XX/195/2013 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Choroszczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2013-10-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-10-02