Uchwały z XXVI Sesji - 22.12.2009 cz.III

1) Nr XXVI/200/09 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej,

2) Nr XXVI/202/09 – w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego,

3) Nr XXVI/203/09 – w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok,

4) Nr XXVI/204/09 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Choroszcz,

5) Nr XXVI/205/09 – w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

6) Nr XXVI/206/09 – w sprawie nadania nazw ulic,

7) Nr XXVI/207/09 – w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok,

8) Nr XXVI/208/09 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Uchwały do pobrania w formie załączników.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2009-12-28

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-12-28