Uchwały z X Sesji RM - 29.10.2007r.

1) Nr X/65/07 – w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok,

2) Nr X/66/07 – w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem,

3) Nr X/67/07 – w sprawie określenia Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz,

4) Nr X/68/07 – zmieniająca uchwałę Nr XXI/210/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

5) Nr X/69/07 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz,

6) Nr X/70/07 – w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Choroszcz i Gminą Dobrzyniewo Duże,

7) Nr X/71/07 – w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych,

8) Nr X/72/07 – w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Choroszczy oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państw lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990,

9) Nr X/73/07 – w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu Nr Z/2.20/I/1.2/370/05 Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy,

10) Nr X/74/07 – w sprawie finansowania inwestycji „Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy” poprzez umowę wykupu wierzytelności,

11) Nr X/75/07 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

Uchwały w załączeniu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2018-05-07

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-05-07

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2007-11-07