Uchwały z VI Sesji z 27.04.2007 r.

1) Nr VI/42/07 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choroszczy z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy,

2) Nr VI/43/07 - w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

3) Nr VI/44/07 – w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze gminy Choroszcz we wsiach Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonia Porosły, Łyski i Jeroniki”…,

4) Nr VI/45/07 – zmieniająca uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

5) Nr VI/46/07 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

6) Nr VI/47/07 – w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

7) Nr VI/48/07 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Choroszcz,

8) Nr VI/49/07 – w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Choroszcz,

9) Nr VI/50/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy Choroszcz,

10) Nr VI/51/07 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

11) Nr VI/52/07 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

UCHWAŁY W ZAŁĄCZENIU

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-05-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-05-09