Uchwały z V Sesji z 28.03.2007 r.

1) Nr V/29/07 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007

2) Nr V/30/07 – w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok,

3) Nr V/31/07 – w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz,

4) Nr V/32/07 – w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Choroszcz,

5) Nr V/33/07 – w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego OPS
w Choroszczy,

6) Nr V/34/07 – w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielaniu innych ulg w spłacaniu tych należności,

7) Nr V/35/07 – w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

8) Nr V/36/07 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Choroszcz,

9) Nr V/37/07 - w sprawie powołania Skarbnika Gminy Choroszcz,

10) Nr V/38/07 – w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Choroszcz,

11) Nr V/39/07 – w sprawie powołania Sekretarza Gminy Choroszcz,

12) Nr V/40/07 - w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych,

13) Nr V/41/07 – w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

UCHWAŁY W ZAŁĄCZENIU

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-04-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-04-06