Podział Gminy na okręgi wyborcze

- Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2018 r., poz. 1182

Postanowienie Nr 61/2023 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 29.04.2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Choroszcz do stanu faktycznego (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 2706)

- Postanowienie Nr 141/2023 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 24.08.2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Choroszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego Nr 4466 z 28.08.2023 r.)

- Postanowienie Nr 312/2023 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Choroszcz na okręgi wyborcze (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 48)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodniczący Rady

Data wytworzenia: 2017-08-22

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2024-01-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-10-02