Or – V.271.16.2019 Zmiana treści SIWZ

Choroszcz 04.10.2019 r

Or – V.271.16.2019

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2019/2020

 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”.

  1. Załączniki nr 11 i 12 do SIWZ (Wykaz dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania) zostają usunięte i zastąpione nowymi poprawionymi załącznikami nr 11 i 12 do SIWZ (Wykaz dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania).
  2. Załącznik nr 19 do SIWZ zostaje usunięty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 10.10.2019 r godz. 09.45 na dzień 11.10.2019 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 r godz. 10.00.

 

 

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

 

   Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – poprawiony załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 2 – poprawiony załącznik nr 12 do SIWZ

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2019-10-04

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-10-04

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-10-04