Or – V.271.01.2019 Wyjaśnienie treści SIWZ

Choroszcz 09.01.2019 r

Or – V.271.01.2019

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania Zakup autobusu do przewozu osób

 

  Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

 

Zapytanie brzmiało:

 

  1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „drzwi boczne” ? Proszę o wyjaśnienie treści L.p. 24 Załącznika nr 4 do SIWZ

 Odp. Zamawiający rozumie pod pojęciem „drzwi boczne” odsuwane mechanicznie drzwi umożliwiające dostęp do przedziału pasażerskiego.

  1. Czy Zamawiający dopuści pojazd niewyposażony w poduszkę powietrzną pasażera?

Odp. Zamawiający informuje, że nie dopuści pojazdu niewyposażonego w poduszkę powietrzną pasażera.

 

 Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp . Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

   Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2019-01-09

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2019-01-09