Stan na 30.09.2015 r.

I Dług publiczny

Na dzień 30.09.2015 dług gminy wynosi 12 844 570,65 zł.

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w poprzednich latach 11 344 570,65 zł.

- wyemitowane obligacje — 1 500 000 zł.

- zobowiązania wymagalne — 0 ,00 zł.

II Ciężary publiczne;

Należności wymagalne gminy na dzień 30.09.2015 r. wynoszą 1 482 638,04 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Borodziuk

Wprowadzający: Maria Borodziuk

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-11-04