Strona utworzona 2013-05-14

I. Dług publiczny

Na dzień 31.12.2012 r. dług gminy wynosi 12 925 562,92 zł:

— zaciągnięte kredyty i pożyczki — 12 925 562,92 zł

— wyemitowane obligacje0,00

— zobowiązania wymagalne — 0,00 zł.

II. Ciężary publiczne:

Należności wymagalne gminy na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 950 944,35 zł.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-05-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-05-14